Přeskočit na hlavní obsah

Podání oznámení a ochrana oznamovatelů

Formulář pro podání oznámení

Kontaktní údaje
Poštovní / kontaktní adresa
Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit. Délka textu maximálně 800 znaků.
Přiložte veškeré relevantní důkazy prokazující skutečnosti uvedené v oznámení. Povolené jsou následující typy souborů .png, .gif, .jpg, .doc, .xls, .ppt, .pdf, txt, .wav, .mp3, .mp4, docx, .mpg, .mov, .wmv, .7zip, .rar, .xls, .xlxs . Maximální velikost nahrávaných souborů je 10MB.
ochrana před odvetnými opatřeními se nevztahuje na osobu, která učinila vědomě nepravdivé oznámení.*